Skicka länk till app

宝宝认知早教大巴士全集 - 儿童识字免费游戏学习乐园


4.0 ( 4400 ratings )
Spel Böcker Utbildning Familj
Utvecklare: Moon Hung Studio
Gratis

Detta är en del av en serie av kinesisk studerar verktyg som syftar till att lära sig 56 nationaliteter i Kina, har vi inte specifikt översatt ord till andra språk, önskar bara att du lär dig kinesiska i den verkliga kinesiska miljön, för att lära sig något språk, det viktigaste är att se sig själv som ett barn, som vi vet, är barnet ett geni när man lär sig språk.
    Om du vill att dina barn att lära sig kinesiska, är detta program också ett utmärkt val, för den används lära barnen i Kina också, önskar dig och din familj lyckas lära sig kinesiska


This is a part of a series of Chinese studying tools aimed at learning the 56 Nationalities in China, we have not specifically translated the words into other languages, just wish you learn Chinese in the real Chinese environment , to learn any language , the most important is to look himself as a child,As we know, the child is a genius while learning language.
If you wish your children to learn Chinese, this software is also an excellent choice,for it is used teach the kids in China too, wish you and your family successful in learning Chinese